Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti. 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie. 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostaly dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.
 4. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 5. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie), 
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyściowy: Eksternal walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!, "temperatura"), dokładnie z takimi nazwami ( i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliceń walcowania drutu.

  Zapisz transformer. 6. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: (1) Kategorię (Procesy metalurgiczne), (2) Nazwę (produkcja srub), (3) Utwórz.
 7. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.
 8. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji. W tym celu należy kliknąć na proces Walcowanie (1), nastepnie w obszarze Symulacje sprecyzować Transformator wejściowy (2). Ostatni etap to wysłanie projektu do Systemu Scalarm (3).


  Image Added

  Pierwsze połączenie z Systemem Scalarm wymaga podania certyfikatu (.p12) oraz hasła.


  Image Added
  Po poprawnym zalogowaniu projekt zostaje wysłany.


  Image Added

 9. asdasd
 10. dsfsd
 11. asdasd

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończ


Image Removed 

Image Removed 

Image Removed 

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

...