Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Logowanie

Repozytorium - główna strona

Chcą przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium

Image Added

Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

...

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Image Added

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

Image Added

albo 2012

Image Added

Filtrować możemy wg własnego uznania, parametrów 

 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

...