Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Chcą przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium

Image Modified

Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

Chcąc dodać dane do repozytorium, należy wybrać kolekcję, w której dane zostaną umieszczone. Lista kolekcji jest widoczna na pierwszej stronie usługi w dolnej części strony.

Image Modified

 

Po wybraniu docelowej kolekcji, wyświetlana jest jej strona główna. Na tej stronie można przejrzeć paczki danych umieszczone w kolekcji. Dane są prezentowane w formie listy. Po kliknięciu na element listy, można przejść do wyświetlenia szczegółów paczki danych.

Image Modified

 

Pod tytułem kolekcji a nad listą paczek danych znajduje się link umożliwiający dodawanie nowych paczek danych do kolekcji Submit to this collection.

Image Modified

 

 

Dodanie plików danych - metod przeciągnij/upuść albo wybranie danych z dysku.

...