Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pod tytułem kolekcji a nad listą paczek danych znajduje się link umożliwiający dodawanie nowych paczek danych do kolekcji Submit to this collection.

 

 

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Dodanie plików danych - metod przeciągnij/upuść albo wybranie danych z dysku.

Aby dodać paczkę danych do kolekcji należy, oprócz wskazania lokalizacji pliku na dysku, podać informacje opisujące paczkę danych. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Przy każdym z pól znajduje się opis wskazujący na znaczenie przekazywanych informacji.

Po wypełnieniu danych, wciskamy Next, aby przejść do kolejnego ekranu.

Image Added

 

Na kolejnym ekranie należy podać pozostałe wymagane informacje. Po zakończeniu, należy wcisnąć Next,aby przejść do następnego ekranu.

Image Added

 

Na kolejnym ekranie należy wypełnić pole Description, w którym powinien się znaleźć krótki opis zawartości paczki danych dodawanych do kolekcji.

Po zakończeniu, należy wybrać przycisk Next, aby przejść do ekranu dodawania pliku z dysku.

Image Added

 

Pliki można dodawać na dwa sposoby:

  1. Przez przeciągnięcie pliku z dysku na pasek Select a file or drag & drop files..., lub
  2. Przez wskazanie lokalizacji pliku

 

Image Added

 

Postęp przesyłania plików na serwer można śledzić na zielonym pasku postępu na środku ekranu. 

Ważne Należy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną dodane do repozytorium. W przeciwnym razie, może dojść do nieprzewidzianych błędów w czasie korzystania z repozytorium.Image Removed

Image Modified

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

Po wejściu do Portalu przechodzimy do zakładki Repozytorium

Następnie postępujemy zgodnie poniższą instrukcją

Następnie wybieramy plik i zapisujemy go na dysk. 

Image Removed

W dolnej części ekranu wyświetlane są informacje o paczkach danych przechowywanych w repozytorium pogrupowane wg. autorów, tematów i dat.

Wybieramy interesującą nas kategorię.

Image Added

 

Na kolejnym ekranie możemy wyszukiwać lub filtrować wyniki wyszukiwania paczek danych. W naszym przypadku jest tylko jedna paczka dotycząca interesuącego nas tematu. 

Wybieramy plik do pobrania przez kliknięcie wTitle.

Image Added

 

Plik zostanie pobrany na dysk po wybraniu View/Open.Image Removed

Image Modified

Edycja informacji o zbiorze dancyh - do zbioru danych z powyższego przykładu

...