Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: dalsze informacje

...

Status zadania możemy podejrzeć w zakładce Zadania/Moje zadania. Widzimy tutaj nazwę, numer, czas zlecenie oraz inne informacje związane z naszym zadaniem. Dodatkowo wybierając szczegóły możemy zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące naszego zadania oraz wynik jego wykonania.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie usługi https://cn.plgrid.pl. W razie pytań proszę pisać na HelpDesk https://helpdesk.plgrid.pl

Dodatkowo polecamy stronę Gdzie szukać pomocy?