Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Session name: dowolna

  • Host: 149.156.9.144

  • Login: zgodny z loginem do portalu PLGrid ("plg........")

  • Hasło: zgodne z hasłem do portalu PLGrid 

  • SSH port: 22

  • Session type: Custom desktop + '/usr/bin/vgl-xfce4' 

Image RemovedImage Added
Rys.2. Konfiguracji sesji w X2Go Client dla CFD RoMa

...