Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti. 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie. 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostały dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.
 4. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 5. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie), 
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyjściowy: External walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!, "temperatura"), dokładnie z takimi nazwami (i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliczeń walcowania drutu.

  Zapisz transformer. 6. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: Kategorię (Procesy metalurgiczne) (1), Nazwę (produkcja srub) (2), Utwórz (3).
 7. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.
 8. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji wa w zakresach: srednica <10,100>, temperatura <20, 1000>. W tym celu należy kliknąć na proces Walcowanie(1), następnie w obszarze Symulacje sprecyzować Transformator wejściowy (2). Ostatni etap to menu Projektowanie ->wysłanie projektu do Systemu Scalarm (3).
  Pierwsze połączenie z Systemem Scalarm wymaga podania certyfikatu (.p12) oraz hasła.  Po poprawnym zalogowaniu projekt zostaje wysłany.
 9. Stworzony projekt należy uruchomić za pomocą Systemu Scalarm. W tym celu wybieramy: menu Projektowanie -> Wystartuj obliczenia na gridzie.  Po kilku sekundach pojawi się komunikat z informacją o wystartowaniu (lub nie) obliczeń. 10. Użytkownik ma możliwość sprawdzania oraz zapisywania stanu obliczeń, menu: Projektowanie -> Sprawdz i pobierz wyniki obliczeń....