Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz na wszystkich klastrach ACK Cyfronet AGH

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach sesji pro-viz:

Note
titleStara dokumentacja Zeus

Nieaktualna dokumentacja starej usługi obliczeń graficznych na klastrze Zeus znajduje się na stronie Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie (nieaktualne).