Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Z maszyny można zlecać zadania na klaster zeusZeus, ale wyłącznie w trybie "batch", zadanie interaktywne nie będą działać.

...