Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Podstawowe informacje

Maszyna gui.zeus.cyfronet.pl ma wspólny system polików plików z maszyną zeus.cyfronet.pl (- dotyczy $HOME, $PLG_USER_STORAGE, $PLG_GROUPS_STORAGE).

Oprogramowanie do dostępu graficznego

...

Z maszyny można zlecać zadania na klaster Zeus, ale wyłącznie w trybie "batch", zadanie zadania interaktywne nie będą działać.

...

 • gdy używamy już X2Go, doklejamy zawartość pobranego pliku do:
  • Linux: ~/.x2goclient/sessions
  • Windows
 • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
  • Linux:
   • tworzymy katalog ~/.x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany plik (powinniśmy uzyskać strukturę: ~/.x2goclient/sessions)
  • Windows:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany pliplik

Wymiana plików z maszyną np.:

...