Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleUwaga

Ze znaków specjalnych w haśle dopuszczalne są jedynie:

!@#$%^&*+-=_.


Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, z których co najmniej 5 powinno być różnych. Powinno zawierać znaki z co najmniej trzech z czterech kategorii: duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne !@#$%^&*+-=_.

Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu.

 


Warning

Hasło do logowania do konta w Portalu PLGrid używane jest także m.in. do logowania/dostępu do maszyn PLGrid. Nie należy go nikomu zdradzać. Po błędnym logowaniu z użyciem hasła jako loginu należy zmienić hasło w Portalu.

...