Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Formularz rejestracyjny - Portal PLGrid

 


Wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z rejestracją konta.

...

Note
titleUwaga

Ze znaków specjalnych w haśle dopuszczalne są jedynie:

!@#$%^&*+-=_.


Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, z których co najmniej 5 powinno być różnych. Powinno zawierać znaki z co najmniej trzech z czterech kategorii: duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne !@#$%^&*+-=_ .

Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu.

 Warning

Hasło do logowania do konta w Portalu PLGrid używane jest także m.in. do logowania/dostępu do maszyn PLGrid. Nie należy go nikomu zdradzać. Po błędnym logowaniu z użyciem hasła jako loginu należy zmienić hasło w Portalu.

...

Aby korzystać z Infrastruktury PLGrid, w szczególności aby prowadzić obliczenia przy pomocy superkomputerów, należy zawnioskować o afiliację naukową.

 


Tip

SPRAWDŹ: DODAWANIE AFILIACJI, SŁOWNICZEK

Przejdź do kolejnego kroku - Afiliacje