Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Powiązane:

Grant testowy

Podstawowym celem istnienia tego grantu jest możliwość przetestowania Infrastruktury PLGrid (klastry, middleware'y, oprogramowanie), bez potrzeby zakładania grantu właściwego. Umożliwia to szybki dostęp do zasobów, w ramach których można następnie wypracować sobie model organizacji pracy i zapoznania się z możliwościami Infrastruktury. W konsekwencji ułatwi to precyzowanie parametry grantów właściwych. Jest również przydatny dla aktywnych użytkowników, chcących np. przetestować pracę na innych klastrach, czy wykonywać małe obliczenia nie związane z tematyką posiadanego grantu właściwego. Nie wymaga on również rozliczenia, ale jeśli Użytkownik jest wyraża chęć jego rozliczenia, może to zrobić.

Info

Powiązane:

Grant właściwy

To grant szczególnie rekomendowany dla użytkowników, którzy potrzebują większą ilość zasobów. W jego ramach wymagane jest założenie Zespołu w Portalu PLGrid oraz podanie motywacji dot. zapotrzebowania na daną ilość zasobów. Granty właściwe często podlegają negocjacji z Zarządcą Zasobów (osobą, która odpowiada za przyznawanie zasobów w poszczególnych ośrodkach Infrastruktury). Negocjacje pozwalają oszacować najbardziej optymalną dla potrzeb Zespołu ofertę. 
Grant właściwy podlega rozliczeniom, polegającym na składaniu okresowych raportów z działalności w grancie oraz dostarczaniu publikacji powstałych przy wsparciu grantu.

Info

Powiązane:

Operator

Operator Infrastruktury PLGrid odpowiada za komunikację z użytkownikami oraz zapewnienia wsparcia użytkownikom w ramach platformy Helpdesk. Operatorzy obecni są szczególnie w procesie rejestracji oraz aktywacji kont użytkowników, a także podczas przydziału i rozliczania grantów.

...

Rozliczanie grantów ma na celu raportowanie do Infrastruktury PLGrid rezultatów badań wykonanych przy wykorzystaniu przyznanych grantów obliczeniowych. Polega ono na okresowym raportowaniu przez Użytkownika powstających publikacji oraz innych dokumentów (np. raportów, sprawozdań), zawierających wyniki naukowe przeprowadzonych badań, jak również informowanie o innych technicznych i merytorycznych aspektach korzystania z grantów, takich jak: stopień wykorzystania zasobów dostępnych w grancie, wrażenia ze współpracy z Infrastrukturą, możliwe zmiany tematu badań w stosunku do wniosku grantowego.

 


Zaufany Agent

Rola umożliwiająca weryfikację użytkowników w zastępstwie operatora. Użytkownik, który rejestruje się z opcją Zaufanego Agenta musi podać jego numer. Ten typ rejestracji może skrócić czas weryfikacji konta.