Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Jeśli użytkownik jest kierownikiem lub członkiem mniej niż 10 zespołów, może automatycznie zakładać kolejne.

W przypadku, gdy kierownik posiada już 10 lub użytkownik jest kierownikiem lub członkiem 10 i więcej zespołów, każdy kolejny zespół będzie podlegał weryfikacji przez Operatora Infrastruktury.

...