Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zespół w Infrastrukturze PLGrid to jednostka, która ma możliwość starania się o grant właściwy.

Dzięki istnieniu zespołów możliwe jest wygodne współdzielenie zasobów w obrębie grupy badawczej, która skupia osoby pracujące nad wspólnym tematem badawczym oraz planujące wspólne publikacje. 

...

Widok "Dodawanie nowych użytkowników"

 


Po ustaleniu składu zespołu istnieje możliwość nadania ról jego członkom:

  • Kierownik zespołu: domyślnie zostaje nim osoba, która tworzy zespół. Posiadanie tej roli umożliwia edycję parametrów zespołu oraz zarządzanie jego składem osobowym. Każdy kierownik może edytować role pozostałych członków zespołu. Zespół musi posiadać co najmniej jednego kierownika.

    Info

    Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za rozliczenie wyników prac zespołu.


  • Członek zespołu: osoba, która ma dostęp do zasobów zespołu, przyznanych w ramach grantów. Członek zespołu ma też możliwość podglądu parametrów zespołu oraz może wnioskować o rolę kierownika.

 


Akcję zakładania zespołu kończymy za pomocą przycisku "Stwórz zespół". Pojawia się widok z podsumowaniem. 

...

Każdy członek zespołu ma możliwość wnioskowania o uzyskanie roli kierownika zespołu. Procedura wygląda podobnie jak w akcji aplikowania o dostęp do zespołu, a o nadaniu roli decyduje kierownik zespołu.

 


Tip

SPRAWDŹ: ZAŁÓŻ GRANTObliczenia w PLGrid, SŁOWNICZEK


KOLEJNYM KROKIEM JEST WNIOSKOWANIE O GRANT