Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kierownik zespołu: domyślnie zostaje nim osoba, która tworzy zespół. Posiadanie tej roli umożliwia edycję parametrów zespołu oraz zarządzanie jego składem osobowym. Każdy kierownik może edytować role pozostałych członków zespołu. Zespół musi posiadać co najmniej jednego kierownika. Kierownik zespołu posiada uprawnienia niezbędne do założenia grantu i zarządzania nim.

    Info

    Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za rozliczenie wyników prac zespołu.


  • Członek zespołu: osoba, która ma dostęp do zasobów zespołu, przyznanych w ramach grantów. Członek zespołu ma też możliwość podglądu parametrów zespołu oraz może wnioskować o rolę kierownika.

...