Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Otworzyć plik URC/UNICORE_Rich_Client.exe, gdzie URC jest ścieżką dostępu do rozpakowanego katalogu graficznego klienta systemu UNICORE;

  • Z dwóch dostępnych opcji: Keystore oraz Unity wybrać: Keystore;

  • Podczas pierwszego uruchomienia klienta URC utworzyć plik keystore wraz z hasłem; W tym celu w polu tekstowym Keystore File należy podać wybraną lokalizację i nazwę pliku keystore, który ma zostać utworzony, hasło, które będzie powiązane z plikiem keystore’a i kliknąć Finish. W kolejno pojawiających się oknach konieczne będzie powtórzenie hasła.Analogicznie postępujemy w przypadku Truststore (wskazujemy ten sam plik .p12);

 

  • Jeśli URC uruchamiany jest pierwszy raz, z menu, które się wyświetli wybrać opcję Workbench;

...