Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poszczególne okna możne rozszerzać, wydłużać (przeciągając myszką krawędzie okna) oraz powiększać na cały ekran (dwukrotnie klikając na górnej belce okna):

 

Co dalej?

Tworzenie zadania