Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podczas kolejnych uruchomień klienta URC nie jest już konieczne tworzenie pliku keystore oraz pobieranie konfiguracji. Aby zalogować się do klienta należy w oknie logowania wskazać utworzony wcześniej plik keystore (może być to również plik przeniesiony z innego komputera), podać hasło i kliknąć przycisk Finish.
W oknie, które się pojawi należy ponownie wskazać ten sam plik, wpisać hasło i kliknąć przycisk Finish.Klient URC będzie od razu gotowy do pracy.

 

Co dalej?

Elementy klienta URC

...