Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Storage ośrodka – wspólna przestrzeń dyskowa każdego ośrodka w URC widoczna jest jako Storage Share.


    Co dalej?

    Kaskada zadań