Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W kliencie URC pojawi się okno, w którym można przygotować kaskadę zadań przeciągając na obszar roboczy odpowiednie elementy.

 

Co dalej?

Przykłady