Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przykłady uruchamiania zadań znaleźć można w materiałach szkoleniowych:

Zadanie Generic  (przykład dla programu Fluent)

Zadanie R,

Zadanie BLAST,

Zadanie POVRay,

 Kaskada zadań 1,

Kaskada zadań 2.