Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Certyfikat można też odwołać, jeśli dane użytkownika (np. nazwisko) uległy zmianie lub gdy użytkownik nie potrzebuje już certyfikatu. 


 

Warning
titleUwaga

Unieważnienie certyfikatu powoduje jego usunięcie z Portalu i wszystkich narzędzi, do których Portal je przesłał.

 


Odnowienie Simple CA

Certyfikat Simple CA jest ważny przez rok. Aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy unieważnić stary certyfikat (jeśli jest jeszcze aktywny), a następnie zaaplikować o nowy. Miesiąc przed datą wygaśnięcia certyfikatu system generuje stosowną informację.

...

  • your_new_csr.pem jest nowym wnioskiem wygenerowanym krok wcześniej,
  • private.key jest nowym, wygenerowanym krok wcześniej kluczem prywatnym zgodnym z aktualnym certyfikatem,
  • new_csr.signed jest nazwą pliku z jaką ma zostać zapisany nowy podpisany wniosek
  • your_valid_certificate.pem jest plikiem z aktualnym, ważnym certyfikatem

...

W razie problemów z uzyskaniem lub unieważnieniem certyfikatu, można skorzystać z serwisu Helpdesk (http://helpdesk.plgrid.pl) lub bezpośrednio kontaktować się z Polish Grid CA (https://plgrid-ca.pl/contact.jsp). 


Tip

SPRAWDŹ: SŁOWNICZEK