Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: usunięcie gLite

...

Twoje preferencjeZalecany sposób prowadzenia obliczeńInstrukcja korzystania
 • Korzystasz z zasobów jednego klastra
 • Preferujesz jeden ośrodek obliczeniowy
 • Preferujesz tekstowy dostęp do klastra (przez terminal lub wiersz poleceń, za pomocą komendy SSH)
dostęp lokalnyUruchamianie zadań bezpośrednio przez system kolejkowy (SSH)
 • Korzystasz z zasobów więcej niż jednego klastra
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra, ale chcesz dystrybuować zadania na wolne zasoby, obojętnie w jakim ośrodku
 • Potrzebujesz korzystać z wersji okienkowej oprogramowania typu middleware
 • Jesteś członkiem VO (wirtualnej organizacji) i potrzebujesz zlecać zadania przez gLite

dostęp przez middleware

(QCG)

Uruchamianie zadań przez QosCosGrid • Korzystasz z aplikacji dziedzinowych, dedykowanych konkretnej dziedzinie nauki
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra
dostęp przez portal dziedzinowy
 • Korzystasz na co dzień z oprogramowania naukowego w wersji okienkowej
 • Chcesz zlecać zadania na klaster przez program dedykowany do obliczeń naukowych
dostęp przez GUI (graficzny interfejs użytkownika)

UI - GUI

Obliczenia w trybie graficznym na klastrach ACK Cyfronet AGH

...