Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: na razie bez informacji, że trwają prace nad możliwością zlecania zadanie bezpośrednio w Pythonie przez Portal

...

W przykładzie poniżej widać wywołanie kodu BASH wc -w AFINN-111.txt. Należy zwrócić uwagę na wskazanie pliku AFINN-111.txt, plik ten został wybrany z repozytorium (po zleceniu zadania zostanie pobrany z repozytorium i przeniesiony na maszyny obliczeniowe - nie musimy nic dodatkowo kopiować!) Jeśli chcemy przenieść więcej plików należy je odnaleźć w repozytorium, a następnie pojedynczym kliknięciem myszy dodać do zadania. W celu dodania pliku w kodzie należy (po dodaniu go do zadania) ustawić kursor w odpowiednim miejscu kodu oraz kliknąć dwukrotnie na nazwę pliku (w poniższym przypadku można wybrać AFINN-111.txt albo license.txt w sekcji repozytorium). Usuwanie plików z zadania - kliknięcie krzyżyka po prawej stronie nazwy pliku. 

...

W celu wykonania zadania należy opakować kod Python

...

w następującą strukturę:

python - <<END

kod python

END

Patrz przykład z przetwarzaniem danych sieciowych poniżej

 Zlecanie Zlecanie zadania z wykorzystaniem przykładowych kodów - Python

...