Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Podstawowe informacje

  • W ramach Infrastruktury PLGrid istnieje możliwość skorzystania z całego wachlarza aplikacji oraz specjalistycznego oprogramowania.
  • Zarządzać usługami można z poziomu przestrzeni "Usługi" w Portalu.
  • Aktywować usługę można za pomocą Katalogu Aplikacji i Usług.
  • Niektóre usługi wymagają aktywacji powiązanych z nimi usług, tzw. usług nadrzędnych. W momencie zawnioskowania o usługę podrzędną system automatycznie składa wniosek o usługę nadrzędną. Jej aktywacja następuje natychmiast lub dopiero po weryfikacji u administratora usługi. Deaktywacja usługi nadrzędnej może spowodować problem w korzystaniu z usług podrzędnych.

Zarządzanie usługami - Portal PLGrid

W Portalu w przestrzeni "Usługi" można obejrzeć listę swoich usług, zarządzać nimi lub przejść do wnioskowania o nową usługę.

Na liście usług widnieją usługi aktywne (status: ACTIVE) lub wymagające potwierdzenia przez administratora usługi (status: NEED_CONFIRMATION).

W przypadku chęci zrezygnowania z danej usługi skorzystaj z przycisku DEACTIVATE.

Usługi można wyszukać na liście swoich usług poprzez wyszukiwarkę.

Info

O nowe usługi należy aplikować, klikając zielono-biały przycisk "Zarządzaj usługami".


Image RemovedImage Added

Widok listy usług w przestrzeni "Usługi"