Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Grant domyślny to mechanizm, który automatyzuje proces wskazywania, z których zasobów użytkownik chce korzystać przy zlecaniu zadań.Aby skorzystać z tej funkcjonalnościułatwia korzystanie z zasobów Infrastruktury PLGrid. Po ustawieniu swojego aktywnego grantu jako domyślny Użytkownik nie musi podawać ID grantu podczas korzystania z zasobów. 

Jak ustawić grant domyślny

Aby uczynić swój grant domyślnym, w przestrzeni "Granty", z listy aktywnych grantów użytkownik powinien należy wybrać aktywny grant, w ramach którego chce aby zadania zlecały się domyślnie. Następnie klika w aktywny link z nazwa tego grantu i przechodzi Użytkownik chce korzystać z zasobów.

Po kliknięciu w dany grant następuje przejście do widoku szczegółów grantu. Na samej górze , nad technikaliami, widoczne są opcje. Aby ustawić grant domyślny należy wybrać okna grantu widoczna jest opcja: "Ustaw jako grant domyślny" - należy ją kliknąć.

 

Note

Jeśli grant ustawiony jako domyślny wygaśniezakończy się, przestaje on być również grantem domyślnym.

Jeśli Użytkownik posiada aktywne inne granty, może spośród nich wybrać nowy grant domyślny.

 

Widok grantu z opcją ustaw "Ustaw grant jako domyślny"