Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zazwyczaj nie mamy problemów z uzyskaniem zasobów obliczeniowych, choć w ośrodku ... zadania oczekują dość długo (obserwowane ... h) w kolejkach. Satysfakcjonujące by było skrócenie tego czasu do ... h. Otworzyliśmy w tym celu zgłoszenie nr ... w helpdesku. Ponadto obserwujemy problemy w ośrodku ..., gdzie zapis danych na dysk jest dość powolny. Zaraportowaliśmy to w zgłoszeniu nr ...."

Rozliczanie grantów przyznanych na powstanie prac dyplomowych

Rozliczanie grantów, których celem było powstanie prac dyplomowych studentów zawężone jest do przedstawienia (przesłania) powstałych prac dyplomowych. Formuła podziękowań jest obligatoryjna dla przedstawianych w rozliczeniu prac.

Publikacje

W czasie trwania grantu Użytkownik może deklarować publikacje, jakie spodziewa się stworzyć w wyniku badań przeprowadzonych w Infrastrukturze PLGrid z wykorzystaniem grantu.

...