Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

Funkcjonalność rozliczania grantów w portalu PLGrid tymczasowo jest nieaktywna.

W celu rozliczenia grantu prosimy o przesyłanie publikacji za pomocą platformy HelpDesk wraz z krótką ankietą:

1. W jakim stopniu udało się zrealizować cel grantu?
2. W jakim stopniu udało się wykorzystać zasoby?
3. Proszę załączyć publikacje z podziękowaniami.

Publikacje powinny zawierać informację, że ich realizacja możliwa była dzięki zasobom Infrastruktury PLGrid:

Formuła podziękowań wymagana w publikacjach:

Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid.

lub

This research was supported in part by PLGrid Infrastructure.

...