Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

 

Metryki we wniosku o grant dzielą się na dotyczące:

...

Info

Ośrodek może w danym czasie nie oferować niektórych opcjonalnych metryk. Jeśli tak jest, do grantu w odpowiednie pola zostaną wstawione zera.

Używane w definicjach pojęcie slotu
Info
Note

Slot odpowiada jednemu rdzeniowi procesora w definicjach poniżej.

Zasoby obliczeniowe

Metryki główne

...