Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel2

Podstawowe informacje 

 • Opiekun naukowy to osoba, która umożliwia osobom niezatrudnionym przez polskie jednostki naukowe (np. studentom) korzystanie z zasobów Infrastruktury PLGrid.
 • Opiekunem w PLGrid może być tylko osoba zatrudniona w polskiej jednostce naukowej i posiadająca konto oraz afiliację pracownika jednostki naukowej w portalu PLGrid.
 • Warunkiem weryfikacji osób zgłaszających się do Infrastruktury w charakterze Podopiecznego jest współpraca naukowa Opiekuna i Podopiecznego.
 • Opiekun jest odpowiedzialny za zarządzanie afiliacjami swoich podopiecznych (akceptacja, przedłużanie afiliacji, blokowanie afiliacji użytkowników z którymi nie prowadzi już współpracy).
 • Dzięki roli Opiekuna naukowego z zasobów Infrastruktury PLGrid mają możliwość skorzystać:
  • studenci,
  • doktoranci,
  • emerytowani pracownicy naukowi,
  • osoby zza granicy, nieafiliowane przez polskie jednostki naukowe, ale realizujące projekty badawcze w ramach współpracy z polską jednostką naukową.

Konto Opiekuna

Rola Opiekuna naukowego jest przypisywana wszystkim osobom, posiadającym konto w portalu PLGrid oraz afiliację typu "Pracownik jednostki naukowej" (patrz: Afiliacje).

...

Aby uzyskać dane dostępowe do swojego konta w portalu PLGrid należy wejść na stronę główną portalu oraz kliknąć w link "Nie pamiętam danych logowania". W pojawiającym się oknie należy wpisać adres e-mail w domenie jednostki naukowej Opiekuna - ten sam, na który Opiekun otrzymał kiedyś wiadomość o podopiecznym oczekującym na akceptację. Po kliknięciu "Wyślij" użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z loginem oraz linkiem umożliwiającym ustawienie hasła. W razie problemów proszę kontaktować się z Helpdeskiem PLGrid.

Zarządzanie Podopiecznymi

Użytkownik uzyskuje status potencjalnego Opiekuna przy dodaniu afiliacji typu "Pracownik jednostki naukowej" (patrz: Afiliacje). Tym samym otrzymuje do dyspozycji specjalną przestrzeń w ramach Portalu - zakładkę Podopieczni.

...