Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Rejestrowanie nowych pacjentów i uruchamianie dla nich symulacji medycznych (zakładka Patients)
 • Przeglądanie dostępnych danych binarnych przechowywanych w systemie FileStore (w tym danych wejściowych oraz rezultatów symulacji - zakładka Files)
 • Uruchamianie wirtualnych maszyn na platformie cloudowej (zakładka Cloud resources)
 • Przeglądanie dostępnych danych strukturalizowanych, tj. baz danych zawierających dane przypadków rozpatrywanych w projekcie EurValve (kategoria Data sets)
 • Modyfikowanie profilu użytkownika (zakładka Profile)
 • Rejestrowanie i współdzielenie serwisów obliczeniowych (zakładka Services)
 • Zarządzanie grupami użytkowników (zakładka Groups)
 • Administrowanie systemem (dla administratorów i zaawansowanych użytkowników - kategoria Administration)
 • Skorzystanie z systemu pomocy (kategoria Help)

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

...