Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wszystkie katalogi mogą być dostępne zarówno dla Użytkownika (przez UI), jak i dla zadań uruchamianych na węzłach obliczeniowych.

Metryki grantowe związane z przechowywaniem plików (m. in. dopuszczalne przekroczenie limitu przestrzeni danych, maksymalny transfer danych, maksymalna częstość backupów), o które możemy wnioskować w trakcie składania grantu, opisane są w  osobnym rozdziale Podręcznika.


Wykorzystanie przestrzeni danych w grantach właściwych

...