Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Narzędzia współpracy i ich zastosowanie

 


Narzędzia udostępniane nieodpłatnie w ramach PLGrid to: 

...

Adobe Connect to aplikacja do zarządzania telekonferencjami. Dzięki niej użytkownicy mogą spotkać się, aby omówić interesujące ich kwestie w ramach prac zespołu naukowego.

eKursy to platforma służąca do e-learningu. Dzięki niej użytkownicy mają okazję uczestniczyć w specjalnych kursach i zdobywać potrzebną wiedzę.


Aktywacja usług

Każdą z usług w ramach narzędzii współpracy należy aktywować w Katalogu Aplikacji i Usług (szczegółowa instrukcja: Usługi i aplikacje w PLGrid).

...

Usługi i aplikacje w PLGridKatalog Aplikacji i Usług - główny widok "Usługi"

...

Katalog Aplikacji i Usług - widok usług platformy Narzędzia współpracy

 

...