Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Problem z logowaniem mimo podawania prawidłowego loginu i hasła

Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, z których co najmniej 5 powinno być różnych. Powinno zawierać znaki z co najmniej trzech z czterech kategorii: duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne !@#$%^&*+-=_

Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu.


W przypadku problemów z logowaniem mimo podawania prawidłowego loginu i hasła proszę podjąć następujące kroki.

...