Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning
titleWycofanie usługi

Usługa "Dostęp do VPN PLGrid" będzie w najbliższym czasie wycofana. Jej funkcjonalność, w postaci dostępu do sieci cloudowych, jest obecnie realizowana jako część usługi "Dostęp do platformy Cloud Computing - Cloud 2.0", dokumentacja jest dostępna tu: https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpage.action?pageId=18713670

Warning
titleWycofanie usługi

Usługa "Dostęp do VPN PLGrid" będzie w najbliższym czasie wycofana. Jej funkcjonalność, w postaci dostępu do sieci chmury obliczeniowej, jest obecnie realizowana jako część usługi "Dostęp do platformy Cloud Computing - Cloud 2.0", dokumentacja jest dostępna tu: https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpage.action?pageId=18713670

...