Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Z uwagi na małą przestrzeń dyskową w katalogach domowych ($HOME) prosimy o przechowywanie inputów ANSYS w katalogach grup $PLG_GROUPS_DIR/<nazwagrupy> lub w katalogu $SCRATCH na systemie plików Lustre.


Przekroczenie limitów dyskowych jest przyczyną 80% problemów z działaniem oprogramowania.

...