Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Pobieramy oprogramowanie VPN dla Windows (np. OpenVPN) i instalujemy.
  1. Szczegółowy opis instalacji można znaleźć TUTAJ
 2. Konfigurujemy certyfikat serwera VPN po stronie klienta.
  1. Pobieramy pliki:
  • archiwum plgrid-vpn.tar.gz
  • certyfikat Simple CA (patrz: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu)
 3. Rozpakowujemy archiwum
 4. Kopiujemy do katalogu plgrid-vpn certyfikat Simple CACertyfikat digicert.pem - do uzyskania Lukasz Flis
 5. Zmieniamy dla certyfikatu Simple CA nazwę pliku .p12 na usercred.p12.
 6. Plik konfiguracyjny

  client
  remote v1.kdm.cyfronet.pl
  proto udp
  port 1194
  pkcs12 usercert.p12
  ca digicert.pem
  dev tun
  nobind
  comp-lzo
  verb 4
  mssfix 1000