Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Dodano box o wycofaniu usługi


Warning
titleStatus usługi UNICORE

Usługa UNICORE została wycofana z Infrastruktury PLGrid.


System UNICORE zapewnia jednolity, bezpieczny i intuicyjny dostęp do rozproszonych zasobów umożliwiając przeprowadzanie obliczeń oraz symulacji na Gridziegridzie. Za pośrednictwem systemu można również projektować i uruchomiać kaskady zadań, w których wynik jednego podzadania stanowi dane wejściowe do innych podzadań.

...

Użytkownik UNICORE'a może również korzystać z własnego katalogu w systemie składowania danych (storage). Przechowywane na nim pliki mogą być przeglądane, pobierane, usuwane, zmieniane mogą być również uprawnienia do poszczególnych elementów (plików, podkatalogów). Każdy założony w Portalu zespół uzyskuje dodatkowo katalog zespołu, do którego uprawniania mają wszyscy członkowie grupy.

Aby korzystać ze środowiska UNICORE w PL-Gridzie należy:

...


Info

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia on-line: System UNICORE w obliczeniach gridowych. Prezentuje ono, krok po kroku, w jaki sposób można pobrać i przygotować do pracy klienta systemu UNICORE oraz wysłać za jego pomocą zadania do wykonania na infrastrukturze PL-Gridu. Na szkolenie zapisać się można za pośrednictwem Portalu

...

lub wykorzystać materiały dostępne pod adresem: http://alfred.mat.umk.pl/unicore.

Co dalej?

Aplikowanie Występujemy o dostęp do systemu UNICORE.