Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 


Narzędzia dostępowe (zlecanie zadań)

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów. Podstawowymi narzędziami dostępowymi są klient graficzny tekstowy (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-IconNow). Przegląd dostępnych klientów znajduje się na stronie: narzędzia dostępowe QosCosGrid.

Image Modified
Image Removed

Image Added

Image Modified

 

...Rozszerzenia QosCosGrid

QosCosGrid oferuje dodatkowo zestaw narzędzi i usług rozszerzających podstawową funkcjonalność narzędzi dostępowych, umożliwiających między innymi rezerwację zasobów obliczeniowych czy śledzenie postępu wykonania długotrwających aplikacji. 


Image Modified
Image Modified
 


Kontakt

Image Modified
Narzędzia i usługi QosCosGrid rozwijane są przez zespół programistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.

 


Kontakt: qcg@plgrid.pl
Zgłaszanie problemów: http://helpdesk.plgrid.pl