Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podziękowanie (acknowledgement) zamieszczane w publikacjach zwieńczających Twoją pracę z Infrastrukturą PLGrid powinno mieć następującą treść:

"Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid" 

lub 

"This research was supported in part by PLGrid InfrastructureWe gratefully acknowledge Poland's high-performance Infrastructure PLGrid (HPC Centers: ACK Cyfronet AGH, PCSS, CI TASK, WCSS) for providing computer facilities and support within computational grant no. [Grant no.] ".


...
InneNie znalazłeś informacji, których szukałeś?

...