Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Punkt pierwszy może zostać pomięty pominięty przez zarejestrowanych użytkowników PLGridu. Punkt drugi nie dotyczy natomiast osób, które posiadają już odpowiedni certyfikat.

...