Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

DDT to debugger, umożliwiający wykrywanie błędów, przerywanie działania programu, wykonywanie kodu krok po kroku, podglądanie wartości zmiennych, stosu wywołań funkcji itp., dostosowany do pracy z aplikacjami rozproszonymi i wielowątkowymi.

Niniejsze wprowadzenie zakłada znajomość: Tryb graficzny (przypomnienie) oraz Wprowadzenie do pakietu Arm Forge.

Kiedy używać DDT (wskazówki)?

...