Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dodatkowe uwagi

  • User Guide (strona Armwersja 20.2),
  • DDT z opcją offline, umożliwia wykonanie kodu pod kontrolą debuggera, bez interakcji użytkownika; może to mieć zastosowanie gdy chcemy wykonać kod i podglądnąć wartości w konkretnym miejscu, albo gdy aplikacja kończy się błędem tylko raz na jakiś czas (wtedy spośród wielu wykonań, to które zakończy się błędem dostarczy nam informacji o błędzie); wartości zapisane w raporcie, odpowiadają temu co pojawia się w "Logbook"

...