Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Column


Aby móc skorzystać z zasobów projektu PL-Grid PLGrid z wykorzystaniem usług dostępowych QosCosGrid konieczne jest wystąpienie o dostęp do infrastruktury QosCosGrid poprzez wykonanie prostej sekwencji kroków opisanych poniżej.

...

Note

UWAGA: W przypadku wątpliwośći prosimy o zapoznanie się również z ogólną strona podręcznika opisującą procedurę aktywacji usługi.

Info

Punkt pierwszy nie dotyczy zarejestrowanych użytkowników PL-GriduPLGridu.

Punkt drugi nie dotyczy natomiast osób, które posiadają już odpowiedni certyfikat

 

  1. Rejestracja w Portalu PL-GridPLGrid.
  2. Wystąpienie o certyfikat użytkownika PL-GridPLGrid.
  3. Rejestracja certyfikatu w Portalu PL-GridPLGrid (WAŻŃEWAŻNE: Od dnia 29 listopada 2012 r. cerytfikaty SimpleCA są automatycznie rejestrowane w portalu podczas ich tworzenia).
  4. Aplikowanie o dostęp do infrastruktury QosCosGrid.
  5. Po zaakceptowaniu Państwa zgłoszenia przez administratora usługi w ośrodku obliczeniowym wchodzącym w skład infrastruktury PL-Grid PLGrid można zacząć korzystać z zasobów danego ośrodka wybierając dowolną metodę dostępową (klient tekstowy, graficzne narzędzia dla wybranych aplikacji).

1. Rejestracja

Aby zostać użytkownikiem PL-Gridu PLGridu należy zarejestrować się w Portalu PL-GridPLGrid. Opis procedury można znaleźć „Podręczniku użytkownika”, w rozdziale: Zakładanie konta w portalu PL-Grid Rejestracja.

2. Wystąpienie o certyfikat

Do korzystania z zasobów projektu PL-Gridu PLGridu wymagane jest posiadanie certyfikatu osobistego, który poświadcza tożsamość użytkownika.

Certyfikat taki mogą wystawić użytkownikom PL-Gridu PLGridu dwa centra certyfikacji (ang. Certification Authority, CA):

Certyfikaty wystawiane przez Simple CA są łatwiejsze do uzyskania, jednak respektowane tylko w ramach infrastruktury PL-GridPLGrid. Tożsamość osoby będącej użytkownikiem PL-Gridu PLGridu nie musi już być dodatkowo weryfikowana.

Certyfikaty podpisywane przez Polish Grid CA są trudniejsze do uzyskania, jednak mogą być respektowane także w infrastrukturze europejskiej, poza PL-Gridem. Tożsamość użytkownika PL-Grid PLGrid musi być dodatkowo zweryfikowana przez jeden z Urzędów Rejestracji Polish Grid CA (ang. Registration Authority, RA).

Dokładny opis procedury znaleźć można w rozdziale: Aplikowanie o certyfikat Certyfikaty.

Note

UWAGA: Klucz certyfikatu musi być w odpowiednim formacie. W przypadku posiadaniu klucza certyfikatu w niewspieranym formacie konieczna jest jego konwersja.

 

3. Rejestracja certyfikatu w

...

PLGridzie

 

Note

Od dnia 29 listopada 2012 roku ceryfikaty SimpleCA generowane w portalu PL-Grid PLGrid są automatycznie w nim rejestrowane.

Nadal pozostaje konieczność rejestracji w portalu certyfikatów innych niż certyfikaty SimpleCA wygenerowane w portalu PL-GridPLGrid.

Po uzyskaniu certyfikatu, kolejnym krokiem jest jego rejestracja w Portalu PL-GridPLGrid. Opis czynności można znaleźć w sekcji podręcznika: Rejestracja certyfikatu w przeglądarce.

Tip

Cerytfikat można zaimportować do przegladarki celem wykorzystywania go do logowania do Portalu PL-GridPLGrid. W przypadku wybrania "autologowania" z wykorzystaniem certyfikatu nie jest konieczne podawanie nazwy użytkownika i hasła.

 

...

Aby uzyskać dostęp do infrastruktury QosCosGrid należy aplikować o odpowiednią usługę za pośrednictwem Portalu. W sekcji Usługi globalne zakładki Moje konto znajduje się lista usług. Wybrać należy odnośnik Aplikuj o usługę widoczny przy pozycji Globalny dostęp QosCosGrid.

Image Removed

, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

 

 

 

Hide If
matchall
groupconfluence-users