Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obliczenia GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units) to wykorzystanie procesorów graficznych wspólnie z jednostką CPU do przyspieszenia obliczeń naukowych i inżynierskich. Infrastruktura PLGrid oferuje swoim użytkownikom dostęp do maszyny zawierającej karty GPU.

ui.cyfronet.pl
Lokalizacja

ACK CYFRONET AGH 

Nazwa systemu Zeus GPGPUPrometheus K40XLPrometheus V100
Nazwa maszyny dostępowejpro.cyfronet.plpro.cyfronet.pl
Port dostępowy 222222
Liczba rdzeni obliczeniowych

504Liczba kart GPU20414432
Kolejkaplgrid-gpuplgrid-gpuplgrid-gpu-v100
OprogramowanieGromacs, NAMD, GAMESSTeraChem, Gromacs, NAMD, GAMESS, TensorFlow, Keras, PyTorch
Opis konfiguracji zasobów obliczeniowychwww.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC
Opis systemów składowania danychwww.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/storage
Informacje rozszerzoneDokumentacja KDM
Kontakt https://helpdesk.plgrid.pl

Parametry kart GPGPU

M2090PCI-Express 2.0 16x
ParametrWartość
DostępnośćZeus (plgrid-gpu)Zeus (plgrid-gpu)Promtheus (plgrid-gpu)Promtheus (plgrid-gpu-v100)
ProducentNVIDIANVIDIANVIDIANVIDIA
ModelM2050K40 XLV100
ArchitekturaFermiFermiKeplerVolta
SzynaPCI-Express 2.0 16xPCI-Express 3.0 16xNVLink
Liczba rdzeni Tensor---640
Liczba rdzeni CUDA28805120
Maksymalna częstotliwość928 MHz1290 MHz
Moc obliczeniowa (HP)-31.33 Tflops
Moc obliczeniowa (DP)1,78 Tflops7,834 Tflops
Moc obliczeniowa (SP)5,34 Tflops15,67 Tflops
Pojemność i typ pamięci12 GB GDDR532 GB HBM2
Przepustowość pamięci288 GB/s900 GB/s

...

Code Block
titleNAMD
#!/bin/bash
# NAMD GPPGU requires exactly one working node
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=24
#SBATCH -p plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu:2
#SBATCH --time 1:00:00

module load plgrid/apps/namd/2.1314-ompi

cd $SLURM_SUBMIT_DIR

if [ ! -f stmv.tar.gz ]; then
        wget http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/utilities/stmv.tar.gz
fi
tar -xvf stmv.tar.gz -C $SCRATCHDIR

cd $SCRATCHDIR/stmv

sed -i 's/500/5000/g' stmv.namd
sed -i 's/\/usr\/tmp\/stmv-output/\$env\(SCRATCHDIR\)\/stmv-output/g' stmv.namd

namdrun stmv.namd

...