Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Program SWIP5 (Seismic Waves Interpretation Programme) jest następcą programu SWIP4 przeznaczonego do pracy w obserwatoriach sejsmologicznych lub w centrach zbierania danych ze stacji. Celem opracowania tego programu jest ułatwienie rutynowej analizy rejestracji sejsmicznych, takich jak zaznaczanie faz, liczenie magnitudy itp. Program ten nie był pisany z myślą o wspomaganiu badań i opracowań naukowych, choć może być do tego stosowany. W związku z tym, najwyższym priorytetem jest ułatwienie oraz przyspieszenie ręcznego opracowywania dużej ilości wstrząsów. Dalszy rozwój programu będzie podążać w tym kierunku. Przy pomocy tego programu można opracowywać rejestracje z jednej lub kilku stacji. Podczas jego opracowywania starano się uwzględnić doświadczenie i niedogodności eksploatacji programu SWIP4 z zachowaniem jego cech pozytywnych.

Program pozwala opracowywać dane z pojedynczej stacji lub z kilku stacji sejsmicznych. Ilość opracowywanych stacji zależy od możliwości komputera, takich jak wielkość i rozdzielczość ekranu oraz ilość pamięci RAM. Należy przy tym pamiętać, że program może jednocześnie pamiętać i wyświetlać kanały oryginalne i po filtracji, co może powodować zwielokrotnienie liczby wyświetlanych kanałów.

Program przewidziany jest do interpretacji zjawisk lokalnych, regionalnych i telesejsmicznych. Może być stosowany zarówno do analizy zjawisk rejestrowanych z detekcją, jak i szybkiego opracowywania danych na podstawie rejestracji ciągłej.

Autor korzystał z uwag dotyczących eksploatacji wcześniejszych programów z rodziny SWIP, programów innych autorów takich jak Seismic Handler, Event czy system SeisComp. Jednocześnie pragnie wyrazić wielkie podziękowania wszystkim sejsmologom, którzy, dostarczając wielu cennych uwag i pomysłów, przyczynili się do powstania obecnej funkcjonalności SWIP5.

Program SWIP5 ma budowę modułową. Składa się z rdzenia umożliwiającego podstawowe operacje oraz sterującego modułami, które mogą być budowane niezależnie od rdzenia, dodawane lub usuwane z pakietu SWIP5 w trakcie jago eksploatacji. Tym samym użytkownik może tworzyć własną funkcjonalność programu. Opis istniejących modułów do podstawowej interpretacji zjawisk sejsmicznych, w które program jest wyposażony oraz funkcji wykonywanych przez moduły znajduje się w osobnej dokumentacji.

Obecna instrukcja opisuje wersję 5.3.10 programu. Korzysta Program korzysta on z następujących bibliotek zewnętrznych:

Biblioteka

Wersja

Licencja

URL

boost

1.58.0

Boost Software License

https://www.boost.org/

pugixml

1.8

MIT

http://pugixml.org/

wxWidgets

3.0.2

wxWidgets licence

https://www.wxwidgets.org/

GEOTRANS

2.4

Kod dostarczany bezpłatnie przez NGA

https://earth-info.nga.mil/

ftp://priede.bf.lu.lv/pub/GIS/koordinatas/GEOTRANS/2.4.2/

wxMathPlot

0.1.2

wxWidgets licence

https://wxmathplot.sourceforge.io/SWIP program by Jan Wiszniowski CC: BY-NC-SA 4.0