Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Modyły mogą też mieć możliwość ustawienia  tej opcji w oknie graficznym modułu. Jeżeli jej nie mają, to trzeba edytować plik konfiguracyjny. Wybranie opcji 1 powoduje, że dla konkretnej lokalizacji jest preferowana dana metoda. Oznacza to, że jeżeli jeszcze nie jest określona preferowana lokalizacja, to po zapisie lokalizacji zostaje ona wskazana jako preferowana, natomiast jeżeli już jest określona preferowana lokalizacja, to pojawia się komunikat, w którym podawane jest ID istniejącej preferowanej lokalizacji oraz nowej lokalizacji i zapytanie, czy preferowana lokalizacja ma być podmieniona (Rys. 5). Można wybrać opcje preferowanej lokalizacji dla kilku modułów. Wtedy Event wskazuje na lokalizację ostatnią potwierdzoną, jako preferowaną.

Rys. 5  Komunikat z podanym ID preferowanej lokalizacji

...