Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wyznaczanie faz teoretycznych zależy od modelu prędkościowego i sposobu liczenia czasu przyjścia fali. Jest to najczęściej powiązane z lokalizatorem. W związku z tym istnieje kilka metod wyznaczanie faz teoretycznych  teoretycznych i ich wyniki mogą się różnić.

...