Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AuxEx może być w pełni dostosowany do potrzeb konkretnego projektu, w przeciwieństwie do uniwersalnych komercyjnych rozwiązań wymagających od użytkowników nauki i akceptacji ograniczeń licencyjnych. Z aplikacji można korzystać zarówno w infrastrukturze PL-Grid i używać jej mocy obliczeniowej, jak również wdrożyć lokalnie na serwerach użytkownika. Warunkiem powstania rozwiązania dla konkretnego projektu naukowego jest nawiązanie współpracy z twórcami aplikacji, czyli zespołem Projektowania i Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego (PIWOD).

Aktywowanie usługi

W celu skorzystania Aby skorzystać z usługi konieczne jest posiadanie konta należy posiadać konto w portalu PL-Grid . Więcej o procedurze rejestracji znajduje się na stronie: Zakładanie konta w portalu (Dokładny opis rejestracji w portalu można znaleźć w Podręczniku użytkownika PL-Grid.).

Po założeniu konta w portalu PL-Grid konieczna jest jednorazowa aktywacja usługi usługi "AuxEx w portalu".

W tym celu należy :

  1. Zalogować się w portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl) z użyciem loginu i hasła uzyskanego wcześniej.
  2. Przejść do zakładki "Moje konto".
  3. Po prawej stronie ekranu, w sekcji "Katalog Usług", odnaleźć grupę "Platforma dziedzinowa: Nanotechnologie" (w razie potrzeby kliknąć "rozwiń").
  4. Następnie w kolumnie "Status" przy usłudze AuxEx kliknąć link "Aplikuj o usługę".
    Status powinien zmienić się na "Zgłoszono wniosek" lub podobny.

zaaplikować o usługę. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonać. W katalogu aplikacji i usług należy wyszukać i zaaplikować o dostęp do usługi AuxEx

Szczegółowy informacje dotyczące sposobu wykorzystania Katalogu aplikacji i usług można odnaleźć w dokumentacji (Usługi i aplikacje w PLGrid).

Usługa zostanie włączona automatycznie i na adres email podany przy rejestracji w portalu zostanie przesłana informacja od administratorów usługi z instrukcją dotyczącą logowania do konkretnej instancji AuxEx.

...